Vi rådgiver om arbejdsvisum til USA og Danmark

Vi tilbyder full-service bistand til opnåelse af amerikanske arbejdsvisa, permanent opholdstilladelse (”green card”) og statsborgerskab i USA. Lederen af vores U.S. visumafdeling, attorney, Beau Russell, har over ti års erfaring med amerikanske visa. Han har bistået tusindvis af danske og internationale klienter med at opnå amerikanske visa. Beau har udviklet og implementeret U.S. visumstrategier for store, multinationale selskaber, hjulpet nygifte par med at navigere i green card-processen og alt derimellem.

Nogle af de visumtyper, vi almindeligvis hjælper med, er:

E- Treaty Investor eller Treaty Trader Visa

Danske virksomheder eller enkeltpersoner, der har investeret væsentligt i, eller har væsentlig samhandel med USA, kan bruge dette visum til at sende deres danske medarbejdere til USA for at påtage sig en ledelsesmæssig funktion eller fungere som virksomhedens specialist om Jeres produkter og services. E-visas er ofte en relevant og fleksibel U.S. visumløsning for iværksættere, der ønsker at starte en amerikansk virksomhed eller udvide deres igangværende aktiviteter i det amerikanske marked. Dette visum forudsætter, at virksomheden er dansk-ejet og at ansøgeren er dansk statsborger.

L-1 Intracompany Transferee Executive, Manager or Specialized Knowledge Employee

L-1-visummet gør det muligt for en dansk virksomhed at sende en direktør, leder eller specialiseret medarbejder til deres amerikanske afdeling. Hvis virksomheden endnu ikke har en amerikansk afdeling (datter-/søsterselskab), kan man ofte få visum til en leder, som skal til USA for at opbygge den amerikanske afdeling. L-visas kan anvendes af både mindre og større organisationer.

”Blanket L” for større virksomheder

Store virksomheder med en etableret virksomhedsstruktur i både Danmark og USA kan søge et ”ramme-visum” kaldet ”Blanket L”, som gør det muligt hurtigere og billigere at overføre medarbejdere fra Danmark/internationalt til den amerikanske afdeling. Med en godkendt ”Blanket L -petition” kan procestiden og omkostningerne ved at søge og opnå arbejdsvisum til USA reduceres væsentligt.

H-1B Specialistvisum

Dette visum kan søges til medarbejdere med en uddannelse svarende til mindst en amerikansk bachelorgrad, som skal arbejde i USA inden for deres specialistområde. Visummet gælder for 3 år og kan forlænges op til 6 år. Processen for H1-B visas er ikke så fleksibel som for E- og L-visas, og der er en årlig kvote for antallet af H-1B visas, som ofte fører til, at visummyndighederne i USA trækker lod mellem de modtagne ansøgninger.

B-1 forretningsvisum

Dette visum giver en person mulighed for at udføre forretningsaktiviteter i op til seks måneder i USA. Det er ikke et egentligt arbejdsvisum, men giver mulighed for blandt andet at holde møder med forretningsforbindelser, deltage i videnskabelige, uddannelsesmæssige, professionelle eller forretningskongresser- eller konferencer, forhandle kontrakter, deltage i korte uddannelsesprogrammer (1-3 måneder) eller forberede en investering i en ny virksomhed, som så efterfølgende kan danne grundlag for eksempelvis et E-2 visum. Dette visum kan også søges af personer, som ikke kan rejse til USA via ESTA-programmet.

O-1 Visum – Ekstraordinære kvalifikationer

Et O-1-visum giver en person med ekstraordinære kvalifikationer inden for forretning, kunst, videnskab eller andre områder mulighed for at arbejde og bo i USA i op til tre år ad gangen. Det kræver, at ansøger kan dokumentere at have opnået betydelige resultater, anerkendelse, eller udført særlige præstationer indenfor sit fag, samt at man er blevet tilbudt arbejde i USA inden for sit speciale. Thomas Thorup Law har opnået O-visum til mange forskellige typer af ”ekstraordinære” ansøgere, lige fra musikere, komikere, og fodboldtrænere til særligt kvalificerede erhvervsfolk.

J-1 Visa (Graduate Visa)

Exchange Visitor Programmet giver nyuddannede mulighed for at få erfaring i USA. Programmet gør det muligt for udenlandske statsborgere at komme til USA for at demonstrere særlige færdigheder eller modtage jobtræning i perioder fra nogle få uger til flere år. Et fantastisk værktøj for virksomheder med nye kandidatuddannelser og interne internationale træningsprogrammer.

Permanent opholdstilladelse – ”Green Card” – Baseret på job/erhverv

Personer med ekstraordinære kvalifikationer, ledere med international erfaring og nuværende internationale medarbejdere kan muligvis få permanent ophold i USA baseret på tilbudt beskæftigelse eller kvalifikationer/resultater. Ved at gennemgå en kandidats erhvervserfaring, uddannelse, lønniveau og færdigheder, kan Thomas Thorup Law vurdere, om dette er en mulighed for Jer/Jeres medarbejder, og i givet fald kan vi bistå med hele processen.

Permanent opholdstilladelse – ”Green Card” – Familiebaseret

Vi kan hjælpe dig med at navigere i den lange og komplicerede proces med at ”sponsere et green card” til din ægtefælle, forældre og/eller børn, så de kan få permanent opholdstilladelse i USA. Thomas Thorup Law har hjulpet hundredvis af familier med U.S. visum til forlovede, green card-fornyelser, green card-ansøgninger baseret på ægteskab og ansøgninger til børn og forældre til amerikanske statsborgere.

Nødsituationer – Hastebehandling – Appeller

Thomas Thorup Law kan hjælpe i nødstilfælde eller sager med meget stramme tidsplaner. Der er visse tilfælde, hvor normale behandlingstider kan undgås. Thomas Thorup Laws advokater har hjulpet adskillige virksomheder, familier og enkeltpersoner i desperate og komplicerede situationer. Hvis I har fået et afslag på en visumansøgning eller er blevet nægtet indrejse i USA, kan vi vurdere grundlaget og eventuelle muligheder for en anden løsning.