Selskabs­administration i USA

Selskabsstiftelse og compliance
Når du har et selskab – en ”corporation”, et ”LLC”, eller en anden juridisk enhed i USA – er der – som i Danmark – forskellig compliance, både juridisk og skattemæssigt.

Selskabsretlig compliance
Der gælder forskellige regler for forskellige selskabstyper i forskellige delstater. Compliance omfatter blandt andet indgivelse af (typisk) årlige rapporter/angivelser til føderale, delstatslige og nogle gange city/county-myndigheder. Proces og gebyrer til myndighederne varierer fra delstat til delstat. Thomas Thorup Law kan bistå med selskabsretlig compliance, sådan at I ikke uforvarende risikerer suspension/tvangsopløsning af Jeres amerikanske selskab og/eller bøder.

Selskabsskat
Der skal – afhængig af selskabstype og beskatningstype – indgives årlig selskabsselvangivelse til de føderale og delstatslige skattemyndigheder – i hver delstat, hvori selskabet er registreret som ”doing business”. Afhængigt af selskabets aktiviteter skal der også angives/betales Sales Tax og andre skatter, nogle steder både til delstat og lokale (city/county) myndigheder.