Ansættelsesret – Konsulent­kontrakter

Det kan være udfordrende på mange planer, navnlig både kulturelt og juridisk, for danske virksomheder at ansætte lokale arbejdere eller konsulenter i USA. Tænk amerikansk fra starten! Ofte ser vi danske virksomheder oversætte eller danne grundlag for deres amerikanske ansættelseskontrakt med deres danske ansættelseskontrakt. Dårlig idé! Brug ikke ansættelseskontrakter baseret på dansk ret i USA!

Kontakt os og få rådgivning om udarbejdelse af en ansættelseskontrakt efter lovgivningen i den delstat, hvor medarbejderen skal arbejde. Man kan normalt ikke aftale, at for eksempel dansk ret finder anvendelse på et ansættelsesforhold i USA. Den pågældende delstat vil formentlig altid tilsidesætte et dansk lovvalg, hvis den lokale lov og retspraksis stiller medarbejderen bedre. Mange danske ansættelsesretlige regler ”holder ikke” ved amerikanske domstole.

Alternativer til ansættelse kan være at hyre en konsulent – ”independent contractor”. Det er væsentligt i disse tilfælde at være opmærksom på afgrænsningen mellem ansatte medarbejdere og selvstændige konsulenter. ”Misclassification of employees” som formelt behandles som selvstændige konsulenter, men som reelt har vilkår som ansatte er en problemstiling, som de amerikanske myndigheder er meget opmærksomme på i disse år, og som potentielt kan udløse bøder/erstatningskrav.

Vores dansk-amerikanske advokater har mere end 20 års erfaring og ekspertise i at rådgive danske virksomheder om amerikanske kontrakter, herunder ansættelses- og konsulentaftaler.