Tvister – Amerikanske og danske/internationale retssager – Voldgift/Arbitration i USA og Danmark

Tvister – Retssager – Voldgift/Arbitration

Der ankommer et brev til jeres amerikanske datterselskabs kontor med et krav om betaling af millioner af dollars. Hvad gør I? Amerikanske retssager og tvister kan udgøre en reel trussel, både på grund af kravenes størrelse og på grund af processen og omkostningerne forbundet hermed.

Ofte mødes man med – efter danske forhold – ekstreme krav og trusler. Det er vigtigt at have erfarne advokater til at forstå, vurdere og rådgive om realiteten i sådanne krav og hvilke skridt, der bør tages som modtræk og begrænsning af tab og omkostninger. Thomas Thorup Law har bistået mange virksomheder i sådanne krav, herunder i internationale voldgiftssager, og retssager ved de amerikanske domstole.