24. september 2019

Thomas Thorup Law vinder sekscifret USD erstatning i voldgiftssag i New York

Thomas Thorup

Thomas Thorup Law har for nylig vundet en voldgiftssag i New York om en væsentlig erstatning i en kontraktstvist i New York. Klienten, en international virksomhed med hovedsæde i Danmark, havde lidt et væsentligt tab som følge af en amerikansk forretningspartners kontraktbrud.

Kontrakten indeholdt en klausul om, at tvister skulle løses ved voldgift i New York gennem the American Arbitration Association. Klienten undgik derfor at skulle sagsøge modparten ved de lokale delstatsdomstole i dennes hjemstat.

Advokat Thomas Thorup repræsenterede klienten gennem hele sagen, fra indgivelse af voldgiftsstævning til gennemførelse af den afsluttende hovedforhandling/høring i New York City i American Arbitration Associations lokaler på Manhattan. Den udpegede voldgiftsdommer, en New York-baseret advokat, tilkendte vor klient det fulde erstatningsbeløb, som var krævet. Hele processen varede ca. 8 måneder.

Sagen er en god illustration af de fordele, som – i vores generelle erfaring – er forbundet med at have (gode) voldgiftsklausuler i sine kontrakter, navnlig i internationale forretningsforhold, og navnlig med amerikanske kontraktsparter, hvor man ellers som oftest – som dansk virksomhed der bliver udsat for kontraktsbrud – ender med at skulle sagsøge modparten ved en lokal domstol i en amerikansk delstat, hvor modparten har hjemme.

Selv om voldgiftssager naturligvis indebærer omkostninger til voldgiftsinstitutionen og til den eller de udpegede voldgiftsdommere – omkostninger, som man ikke har ved de almindelige domstole – så er processen ved voldgift i vores erfaring oftest hurtigere, mere pragmatisk og med den yderligere fordel, at processen, parternes identitet og tvistens indhold ikke er tilgængelige for offentligheden.

Retssager ved de almindelige domstole (i USA og i Danmark) tager ofte 1-2 år (eller mere), og i USA er arbejdet med rent processuelle forhold ofte særdeles væsentligt og dermed omkostningskrævende.

Endvidere kan en dom vundet ved e.g. en dansk domstol mod en amerikansk modpart ikke (nødvendigvis) håndhæves ved en amerikansk domstol, idet der ikke er nogen aftale mellem Danmark/EU og USA om gensidig anerkendelse af domstolsafgørelser.  I en sådan situation kan domhaveren (i Danmark) være nødt til alligevel at starte en ny retssag ved modpartens lokale domstol i USA.

Modsat forholder det sig med voldgiftsafgørelser: Både Danmark og USA (og de fleste kommercielt relevante lande) har tilsluttet sig New York-konventionen af 1958, som betyder, at voldgiftsafgørelser fra et land (f.eks. Danmark) skal anerkendes og håndhæves af domstolene i det andet land (f.eks. USA).

Det kan betale sig at bruge tid og omkostninger på at udforme gode kontrakter med sine kontraktsparter i USA, da det som oftest betyder, at man helt undgår retstvister. Det kan også betale sig at indgå aftale om den mest hensigtsmæssige måde at løse tvister på, hvis de ikke kan undgås – og gøre det, før tvisten opstår. Hos thomasmartinlaw.com er vi advokater, som er admitteret både i Danmark og USA, og vi rådgiver og bistår vore klienter både med udarbejdelse af kontrakter (efter dansk og amerikansk kontraktret) og med tvisteløsning, både i Danmark og i USA.

Thomas Thomas, advokat (H) (Danmark), Attorney-at-law (Californien, Supreme Court of the United States)