17. september 2019

Amerikansk varemærkeregistrering – Ny regel pålægger alle ansøgere og indehavere af U.S. varemærker at være repræsenteret af amerikansk advokat

Thomas Thorup

Den føderale, amerikanske varemærkestyrelse, United States Patent and Trademark Office (USPTO) har for nylig annonceret en ny regel, som pålægger alle ikke-amerikanske ansøgere og indehavere af føderale, amerikanske varemærkeregistreringer at være repræsenteret af amerikansk advokat.

Hidtil har ikke-amerikanske ansøgere og indehavere af føderale, amerikanske varemærker kunnet repræsentere sig selv, og har således ikke være tvunget til at antage amerikansk advokat i forbindelse med ansøgning om registrering, fornyelse eller i forbindelse med tvister, som behandles ved Trademark Trial and Appeals Board (TTAB).

Regelændringen, som trådte i kraft 3. august 2019, vil (indtil videre) blive administreret sådan, at alle nye ansøgninger skal indgives af en amerikansk advokat. Ligeledes skal alle, som er part i en TTAB-sag, være repræsenteret af amerikansk advokat. Igangværende sager for TTAB vil derfor blive sat i bero, indtil en urepræsenteret part har antaget amerikansk advokat. For så vidt angår bestående registreringer vil kravet om at være repræsenteret af amerikansk advokat først blive relevant i forbindelse med ansøgninger om fornyelse eller indgivelse af den ”Statement of Use”, som efter amerikansk varemærkeret kræves indgivet mellem 5. og 6. år efter datoen første registrering.

Kravet om at være repræsenteret af amerikansk advokat skal forstås sådan, at det skal være en advokat, som er aktivt medlem af en amerikansk Bar Association, altså admitteret og aktivt praktiserende som advokat (”licensed attorney”) i en (eller flere) amerikanske delstater. Det er derimod ikke et krav, at den pågældende advokat har kontoradresse i USA.

Den nye regel kan i sin helhed ses her på federalregister.gov

Alle, der har spørgsmål om den nye regel og betydningen heraf for f.eks. en dansk virksomhed, som ansøger om registrering eller allerede er indehaver af et amerikansk varemærke, er velkomne til at rette henvendelse til os, www.thomasthoruplaw.com – vi har kontor i København og Washington, D.C. og er ejet og drevet af advokater, som er admitteret i både Danmark og USA.

Thomas Thomas, advokat (H) (Danmark), Attorney-at-law (Californien, Supreme Court of the United States)